PRILIKOM DONOSENJA ODEVNIH PREDMETA NA TRETMAN HEMIJSKOG CISCENJA I PRANJA PRAVILNIKOM SE DEFINISU PRAVA I DUZNOSTI KAKO DAVAOCA USLUGE TAKO I KORISNIKA USLUGE.

 

-         Davalac usluge je duzan da svaki komad odevnog predmeta donesenog na tretman pregleda, konstatuje prisutnost deklaracije o nacinu tretmana tkanine, upozori na moguce probleme koji mogu da nastanu prilikom tretmana, kao i da konstatuje u prisutnosti korisnika usluge sva ostecenja na tkanini, u pisanoj formi na reversu.

-         Po pregledu odevnog predmeta izdaje se revers o preuzetim stvarima na kome pored specifikacije stoji i napomena o skidanju odgovornosti po pitanju dugmadi, cibzara, svile, tkanina sklonih raspadanju kao i  nepostojanih boja.

-         Davalac usluge je duzan da tretman odradi po deklaraciji koja se nalazi sa unutrasnje strane odevnog predmeta.

Ukoliko odevni predmet nema deklaraciju odgovornost  preuzima korisnik usluge, sto se konstatuje na posebnom reversu uz potpis korisnika usluge.

     -   Ukoliko davalac usluge odradi tretman po deklaraciji i odevni predmet se unisti, davalac usluge ne odgovara za nastalu stetu.

-         Ukoliko davalac usluge unisti odevni  predmet svojom nepaznjom duzan je da nadoknadi korisniku 50% od  trzisne vrednosti novog odevnog predmeta.                                           

-         Ukoliko postoji reklamacija na tretman, korisnik usluge je duzan da to uradi prilikom preuzimanja a davalac usluge je duzan da preduzme radnje da se ukloni uzrok reklamacije (ukoliko je to tehnicki moguce),  naknadne reklamacije davalac usluge nije obavezan da uvazi.
-         Ukoliko problematicnu situaciju po pitanju davanja i koristenja usluge davalac i korisnik usluge nisu u stanju da rese na bazi dobrih medjuljujdskih odnosa, problem se resava uz konsultaciju Trzisne inspekcije (ili neke druge istitucije koja je kompetentna za nastali problem).
-         Korisnik usluge ima pravo da bude nezadovoljan tretmanom, ali zbog poremecenog kriteriju vrednosti i kvaliteta, kao i zbog velike prisutnosti robe sa istocnog trzista sa ne adekvatnim deklaracijama, kao i zbog kupovine odevnih predmeta na ne adekvatnim mestima, davalc usluge nije u mogucnosti da pruzi vise od realnih mogucnosti u skladu sa realnim kvalitetom odevnog predmeta.
 
 
 
U Novom Sadu, 01.09.2003.

Home | Hemijsko čišćenje | Cenovnik usluga | Galerija | Kontakt
Beckerek